Ochutnejte kraj všemi smysly

25.9.2021  9:00 – 21:00

BUDOVA 21 – BAŤŮV MRAKODRAP

Stavba roku Zlínského kraje – 2. etáž, výstava 09:00 - 20:00
Betonový model Nové krajské nemocnice – 2. etáž, výstava 09:00 - 20:00
Bronzový model města Zlína, Dalekohledy - terasa v 16. etáži, výstava 09:00 - 20:00
Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou – v pravidelných intervalech Jízdenky budou vytištěny s určením času tak, aby nevznikala řada.
Výtah je pro max. 9 osob + řidič. Výdej jízdenek od 8:45 do vydání všech jízdenek.
09:00 - 11:00
Pozorování Slunce a okolí z terasy 21. budovy – Hvězdárna Vsetín 10:00 - 15:00
Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou – v pravidelných intervalech 13:00 - 15:00

14|15 BAŤŮV INSTITUT A PLATFORMA

Ochutnávka a prodej nejlepších potravinářských výrobků Perla Zlínska 2020, Regionální potravina a další regionální výrobci 09:00 - 18:00
Další regionální stánky Více 09:00 - 18:00
Výstava oceněných výrobců Mistr tradiční rukodělné výroby ZK - foyer 15. budova 09:00 - 18:00
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (14. budova) - jednotné vstupné ve výši 50 Kč do všech expozic galerie a muzea Více 10:00 - 18:00
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (14. budova) - jednorázové vstupné ve výši 50 Kč do všech expozic galerie a muzea Více 10:00 - 18:00
Výroba placek pro děti 11:00 - 17:00
Coffee kolo 09:00 - 21:30

 

 

PROGRAM NA PÓDIU (platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU)

Dechový orchestr mladých Zlín a mažoretky 09:00 - 09:15
Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice 09:15 - 09:45
Přivítání hostů hejtmanem ZK panem JIŘÍM ČUNKEM a slavnostní zahájení 10:00 - 10:10
Cimbálová muzika Husličky a CM Pavla Štulíra - ZUŠ Uherské Hradiště 10:15 - 11:00
Předání ocenění Regionální potravina Zlínského kraje Více 11:30 - 12:00
VOXEL Více 12:30 - 13:30
Předání ocenění Perla Zlínska 2020 Více 14:00 - 14:30
CROWSES ZUŠ Zlín 14:45 - 15:30
Mistři řemesla Zlínského kraje 2020 – Nositelé tradice lidových řemesel ocenění ministrem kultury ČR 15:45 - 16:00
AVION BIG BAND Více 16:30 - 17:15
DJ Dr. Zeppelin Více 18:00 - 19:00
kapela ARGEMA Více 19:45 - 21:00

Parkoviště CREAM

Farmářská stezka a festival řemesel pro děti Více
BESIP – dopravní hřiště a aktivity pro děti
Více
Prezentace středních škol Zlínského kraje Více
Prezentace vinařů Zlínského kraje Více
Prezentace včelařů
Prezentace Okresního mysliveckého spolku Zlín Více
Prezentace Moravského rybářského svazu a Českého rybářského svazu Více
Výstava drobného zvířectva (slepice, králíci, holubi) - Český svaz chovatelů ZO Tečovice
Třídíme odpady hravě na Dni Zlínského kraje Více
FUN PARK FABRIKA Více
Další regionální stánky Více

Ulice Vavrečkova

Zemědělská technika moderní - po celý den
Projížďky v kočáru s koňmi – Zemský hřebčinec Tlumačov 10:00 - 18:00 Více
Ukázky integrovaného záchranného systému 11:00 - 16:00 Více
Kampaň „JEDU NA DŘEŇ“ – zápis do registru dárců kostní dřeně 11:00 - 18:00 Více

Partneři

11. ročník Dne Zlínského kraje se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala a prezidentky Potravinářské komory České republiky Dany Večeřové

Pořadatel:

Partneři: