Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Kde: 14. budova

Kdy: 10:00 – 18:00

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14

Tři témata, jeden princip. Na ploše 1500 m2 najdete v moderně pojaté expozici muzeum obuvi, výrobní obuvnickou linku či prodejnu a další informace z historie firmy Baťa. Slavné tvůrce zlínských filmových ateliérů připomíná filmový kabinet s desítkami filmových figurek a obrázků. Tatra 87 zdobí expozici cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, kterou doplňují filmové projekce nebo řada fotografií a předmětů dovezených z několika kontinentů. Expozice nabízí řadu interaktivních prvků pro děti i dospělé.

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Pamětní síň zlínského rodáka připomíná nejen jeho život, ale také hravou formou seznamuje s jeho prací v oblasti moravských nářečí nebo s lidovými pranostikami a hádankami, které sesbíral.

BAŤŮV PEDIKÉR

  1. podlaží budovy 14

Panelová výstava obrazových a písemných materiálů mapujících na životním příběhu jednoho ze zaměstnanců firmy Baťa profesi pedikéra, o jejíž prosazení v Československu se baťovští pedikéři zásadně zasloužili. Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati.

NEŠTĚKÁ, NEKOUŠE, A PŘECE DO DOMU NEPUSTÍ

  1. podlaží budovy 14, foyer

Zámečnické řemeslo v historických, etnografických a archeologických sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

KRYSÁCI

  1. podlaží budovy 14

Hodan, Hubert, Eda a Ludvíček ze smetiště u Vizovic aneb oblíbený večerníček ve Zlíně jako výstava jednotlivých scén a panelů z natáčení seriálu.

PŘÍBĚH ŽELEZA aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu

  1. podlaží budovy 14

Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Geologická část představí typy železných rud a způsoby jejich zpracování, archeologická část zase nálezy železných předmětů od doby laténské po středověk.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – ROČNÍ REGISTRACE PRVŇÁČKŮ DO KNIHOVNY ZDARMA

ústřední knihovna, obvodní knihovny a pobočky 

Dárek pro všechny prvňáčky v rámci kampaně Vesele do školy, vesele do knihovny. Rodiče mohou děti zdarma přihlásit do knihovny od 1. 9. do 10. 10., včetně Dne Zlínského kraje 19. 9., v ústřední knihovně a také ve všech  obvodních knihovnách a pobočkách.

Více na https://www.14-15.cz/