Další regionální stánky – platforma

Kde: Stánky na platformě
Kdy: 09:00 – 18:00

  • 14I15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská galerie výtvarného umění, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Marie Janišová, floristka
  • Taťána Šimíková, ručně vyrobená mýdla
  • Pavel Horák, lidové broušené sklo