Krajské vojenské velitelství Zlín

Kde: ulice Vavrečkova

Kdy: 11:00 – 18:00

Věděli jste, že ve statutárním městě Zlín má sídlo i Krajské vojenské velitelství? Jedná
se o vojenský správní úřad, který vykonává ve svém územním obvodu státní správu
a současně plní úkoly obrany státu. Navštivte náš stánek a přijďte se seznámit s hlavními úkoly a činností AČR, dozvíte se něco o možnosti vstupu do jednotek aktivní zálohy nebo
o programu příprava občanů k obraně státu. Doplňkový program je připraven i pro Vaše nejmenší.